За нас

Детска градина “Алиса” функционира от м. Септември 2000г.

Дейността ни е разрешена от МОН със заповед Nо. РД 14-44 от
23.05.2001г.

Всичко, което трябва да знаят Вашите деца за това как да живеят  и какво да правят, ние ще ги научим в детската градина: 

  • Да уважават родителите си, учителите и всички, които им помагат и ги учат;
  • Да споделят всичко с другарчетата си;
  • Да играят честно;
  • Да не нагрубяват и удрят  другите;
  • Да прибират нещата си обратно, там откъдето са ги взели;
  • Да почистват това, което са разхвърляли и изцапали;
  • Да пазят играчките, книжките и вещите си;
  • Да не приемат неща, които не са техни;
  • Да казват съжалявам, ако обидят или наранят някого;
  • Да използват вълшебните думички моля, заповядай, благодаря;
  • Да измиват ръцете си преди хранене, след тоалетна и при всяко замърсяване;
  • Да знаят кои храни са полезни за тяхното здраве и да ги ядат;
  • Да се стремят да са самостоятелни;
  • Да мислят, да се учат, да рисуват, да пеят и танцуват, да играят и се трудят;
  • Да почиват следобяд и да си лягат рано вечер;
  • Да внимават на улицата и се държат за ръка с родителите си;
Това ще им помогне да стане чудото – да пораснат!