За нас

Детска градина “Алиса” функционира от м. Септември 2000г.

Дейността ни е разрешена от МОН със заповед Nо. РД 14-44 от
23.05.2001г.

Всичко, което трябва да знаят Вашите деца за това как да живеят  и какво да правят, ние ще ги научим в детската градина: 

  • Да уважават родителите си, учителите и всички, които им помагат и ги учат;
  • Да споделят всичко с другарчетата си;
  • Да играят честно;
  • Да не нагрубяват и удрят  другите;
  • Да прибират нещата си обратно, там откъдето са ги взели;
  • Да почистват това, което са разхвърляли и изцапали;
  • Да пазят играчките, книжките и вещите си;
  • Да не приемат неща, които не са техни;
  • Да казват съжалявам, ако обидят или наранят някого;
  • Да използват вълшебните думички моля, заповядай, благодаря;
  • Да измиват ръцете си преди хранене, след тоалетна и при всяко замърсяване;
  • Да знаят кои храни са полезни за тяхното здраве и да ги ядат;
  • Да се стремят да са самостоятелни;
  • Да мислят, да се учат, да рисуват, да пеят и танцуват, да играят и се трудят;
  • Да почиват следобяд и да си лягат рано вечер;
  • Да внимават на улицата и се държат за ръка с родителите си;
Това ще им помогне да стане чудото – да пораснат!Н О В И Н И: 


ОБЯВЛЕНИЕ


за набиране на предложения за доставка на продуктите по схема “Училищен плод” и схема “Училищно мляко”


На основание чл. 13 а 1 т. 1 и чл. 13 а, б, в, г от  Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти откривам процедура за определяне/избор на заявител по схема “Училищен плод” и по схема “Училищно мляко” за нуждите на ЧДГ “Алиса” за три учебни години 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022.

 

Срокът за подаване на предложенията е 10 календарни дни от датата на публикуване на настоящото обявление – до 22.06.2019 г.

 

Брой на децата в учебното заведение - 40. 

 

Заявителите следва да отговарят на изискванията на Наредбата и да представят всички изисквани, съгласно нормативната уредба документи.

 

Предложения, представени след срока, няма да се разглеждат. 

 

Документи, които не отговарят на нормативните изисквания, няма да се разглеждат.

 

Дата: 22.06.2019г.                                       Директор: Невена Цанкова