Обучение

Децата са разпределени по възрастови и индивидуални показатели.
Дневният режим включва занимания (интелектуални, творчески,
двигателни) по основните образователни направления, съобразени с
Държавните образователни изисквавния:

• Български език и литература

• Математика

• Социален свят

• Природен свят

• Изобразително изкуство

• Физическа култура

• Муэика

• Конструктивно-технически и битови дейности

• Игрова култура

       

В детската градина предлагаме за всички деца:

• Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 3 до 6 години;

• Подготвителна група за училище за деца от 6 до 7 г.

 Обучение по учебна програма, одобрена от МОН;

• Ранно чуждоезиково обучение - английски език;

• Развиване на творчески и художествени умения;

• Култура на поведение в обществото;

• Музикална и двигателна култура;

• Квалифицирани педагози;

• Диагностика на психическото и физическо развитие на всяко дете;

• Медицински контрол;

• Здравословно хранене;

• Консултации с родителите относно развитието на децата им; Освен това предлагаме допълнително и по желание на родителите:

• Почасово гледане на деца за децата извън установеното работно време и в почивните дни;

• Художествено ателие - занимания по изобразително и приложно изкуство;

• Танцова школа – фолклорни и модерни танци;

• Специализирани консултации и работа с психолог и логопед;

• Ски, зелено училище, детски лагери;

• Тенис на корт;

• Йога клас;

• Организиране и празнуване на детски тържества и рождени дни;