Обучение

Децата са разпределени по възрастови и индивидуални показатели.
Дневният режим включва занимания (интелектуални, творчески,
двигателни) по основните образователни направления, съобразени с
Държавните образователни стандарти:

• Български език и литература

• Математика

• Околен свят

• Изобразително изкуство

• Физическа култура

• Музика

• Конструиране и технологии

 

       

В детската градина предлагаме за всички деца:


• Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 2½ до 7 години;

• Подготвителни групи за училище за деца от 5 до 6 г. и от 6 до 7г.

 Обучение по учебна програма, одобрена от МОН;

• Ранно чуждоезиково обучение - английски език;

• Фолклорни и модерни танци

• Развиване на творчески и художествени умения;

• Култура на поведение в обществото;

• Музикална и двигателна култура;

• Квалифицирани педагози;

• Диагностика на психическото и физическо развитие на всяко дете;

• Медицински контрол;

• Здравословно хранене;

• Консултации с родителите относно развитието на децата им; 


Освен това предлагаме допълнително и по желание на родителите:

• Арт ателие;

• Плуване;

• Йога клас;

• Специализирани консултации и работа с психолог и логопед;

• Ски училище, еднодневни екскурзии, детски лагери;

• Посещения на музеи, театри и разнообразни културни събития;

• Организиране и празнуване на детски тържества и рождени дни;