Режим

08.00 - 08.45 ч.   Прием на децата

08.45 - 09.00 ч.   Сутрешна гимнастика

09.00 - 09.30 ч.   Закуска

09.30 - 11.00 ч.   Активна учебна дейност – занимания 

11.00 - 11.45 ч.   Свободни игри, индивидуални занимания

12.00 - 12.45 ч.   Обяд

13.00 - 15.00 ч.   Следобеден сън или тихи занимателни игри

15.00 - 15.45 ч.   Тоалет, подвижни игри

15.45 - 16.00 ч.   Закуска

16.05 - 16.35 ч.   Активна дейност (творческа, двигателна, интелектуална)

16.40 - 18.00 ч.   Свободни игри, индивидуални занимания, издаване на децата